Ring på: +45 36 70 43 00
hero@hero.dk

Vi tilbyder


Tandmodifikationer

Mange faktorer gør at tandhjulene under drift ikke har optimal bæring langs hele tanden. Dels kan der være tale om statiske effekter, så som fremstillingsmæssige unøjagtigheder i gearkassen, på akslerne og tandhjulene. Dels kan der være tale om dynamiske effekter, der gør at aksler, tænder, gearkasse mv. bøjer ud under drift. Man kan delvis kompensere for disse unøjagtigheder og udbøjninger ved at lave tandmodifikationer.

For at kompensere for udbøjning af tænderne og lette tandindgrebet korrigeres tandprofilet typisk med en tip relief og en foot relief eller med en jævn bue over hele tanden fra bund til top. En kombination af disse er også muligt.

For at kompensere for uparallelitet og udbøjning af aksler og gearkasse eller torsion af akslen, kan man korrigere flankelinjerne med enten endeafletninger, en jævn bue over hele tandbredden, konicitet eller en kombination af disse.

Det skal nævnes at tandmodifikationer altid er et kompromis, fordi fladetrykket også stiger i takt med de øgede modifikationer. Målet er derfor at maksimere indgrebsgraden under den største effekt gearet er udsat for, ved at lave nogle tandmodifikationer så tandhjulene lige akkurat ikke har kantbæring.

I stort set alle tilfælde har vi god erfaring for, at det er en fordel at anvende tandmodifikationer i et vist omfang. Med vores nye og meget nøjagtige CNC-styrede tandflankeslibemaskiner kan vi normalt uden merpris tilbyde sådanne tandmodifikationer. Ved meget store modifikationer eller ved meget fine tolerancer vil det dog have en effekt på prisen.