Ring på: +45 36 70 43 00
hero@hero.dk

Vi tilbyder


Beveloid-tandhjul

Beveloid- og hypoloidtandhjul er den mest komplicerede form for cylindrisk tandhjul, der findes. Med disse kan man lave gear med små vinkler på op til 15 grader mellem ind- og udgangsakslen. Typisk dog op til 10 grader. Dette bruges f.eks. i skibsgear eller i firehjulstrukne køretøjer.

Alternativt kan man lave et gear med parallelle aksler og to beveloidtandhjul med modsatrettede vinkler. Når disse to beveloidtandhjul forskydes aksielt, elimineres tandsløret. Dette bruges bla. i robotgear og tidligere også i værktøjsmaskiner.

En sidste mulighed er vindskæve og ikke krydsende aksler.

På grund af den meget komplicerede geometriske definering af beveloidtandhjul, samt en speciel kombination af maskiner, der skal til for at producere dem, er det ikke mange i verden som kan tilbyde dem.

Vi på Hero Gears kan snart tilbyde både den geometriske definering, styrkeberegningen og produktionen af beveloidtandhjul. Slebne beveloidtandhjul kan vi producere op til følgende dimensioner:

Diameter max. Ø 1000mm
Modul: max. 10