Ring på: +45 36 70 43 00
hero@hero.dk

ESG – Miljø, Socialt ansvar og Virksomhedsledelse

I en på flere fronter stadig mere presset verden er vi hos Hero Gears yderst bevidste om vigtigheden af ansvarligt at adressere vores miljø- og klimapåvirkning, opfylde vores sociale ansvar og opretholde et etisk lederskab.

Vi er dedikerede til konstant at forbedre os på alle ESG-fronter, inklusiv at reducere vores CO2-udledninger, med målet om at opnå CO2-neutralitet i en overskuelige fremtid.

Denne forpligtelse påvirker ikke kun vores miljø positivt, men forbedrer også vores konkurrenceevne, øger medarbejdermoralen hos medarbejderne og fremmer muligheder for unge og personer med handicap.

Her er nogle af de initiativer, der allerede er på plads:

E – Miljø

 • Moderne velisoleret fabrik opvarmet med effektive varmepumper.
 • Solcelleanlæg på taget.
 • LED-belysning overalt, udstyret med automatisk tænd/sluk-funktion i hvert rum.
 • Central ventilation har over 94% varmegenvinding.
 • Lys aktiverede rullegardiner reducerer behovet for køling.
 • Ubebyggede områder har vild blomstervegetation for at understøtte biodiversitet og reducere risikoen for masseuddøen.
 • Alt affald opbevares indendørs for at forhindre jordforurening og sorteres i mange kategorier og genanvendes.
 • At forbedre produktiviteten er afgørende for at reducere emissioner. Dette har høj prioritet, og vi fokuserer bl.a. på automatisering og LEAN-projekter.
 • Vi beregner kulstofemissioner ved hjælp af vores ERP-system.

S – Socialt

 • Ved design af den nye fabrik har vi lagt stor vægt på at skabe et godt arbejdsmiljø. Dette inkluderer at sikre masser af lys, et lavt støjniveau, ren luft, konstant temperatur og vinduer, der tillader udsyn.
 • Sikkerhed er vores højeste prioritet, og vi afholder regelmæssigt møder i sikkerhedsgruppen. Derudover samarbejder vi med et eksternt firma, der assisterer os med alle sikkerhedsrelaterede anliggender, inklusiv psykologisk velbefindende.
 • Vi sigter efter altid at have mindst 10% lærlinge af arbejdsstyrken i vores produktion.
 • Vi er forpligtede til at øge repræsentationen af kvinder i vores produktion.
 • Vi beskæftiger kvalificerede fleksarbejdere og tilbyder dem fleksible mødetider, der imødekommer deres evner og behov.
 • Hvert år støtter vi en god sag, for eksempel kampen mod kræft.
 • Vi sikrer selvfølgelig grundlæggende ting som fair arbejdspraksis, intet børnearbejde osv. Vi er medlem af DI, Dansk Industri, og følger overenskomsten med fagforeningen Dansk Metal.

G – Virksomhedsledelse

 • Udover risikobaseret kvalitetsstyring anvender vi samme tilgang til virksomhedens ledelse med hensyn til bl.a. forsikring og finansiel struktur.
 • Vi sikrer overholdelse af gældende lovgivning indenfor GDPR, regnskab, miljø, sikkerhed og arbejdsforhold ved at have aftaler med underleverandører, der rådgiver, assisterer og overvåger os.
 • Vi udviser transparens omkring vores aktiviteter, så det kan verificeres, at vi overholder lovene.
 • Vi har også en risikobaseret tilgang til cybersikkerhed og har en specifik forsikring og support i forhold til dette.
 • Vi bruger ikke konfliktmineraler.

Vi støtter De Forenede Nationers Mål for Bæredygtig Udvikling nr. 9 + 12 + 13